وزارت ورزش به دنبال برگزاری انتخاباتی سالم و منصفانه است

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا شجیع کاندیدای ریاست فدراسیون اسکیت با رد شایعاتی که در مورد تعویق انتخابات فدراسیون ایجاد شده است، گفت: به شخصه طی سه ماه گذشته شاهد تلاش ها برای برگزاری انتخاباتی منصفانه و بی طرفانه بودم و معتقدم مجمع فدراسیون اسکیت با نگاه دقیق به سوابق و برنامه نامزدهای انتخاباتی، به فرد مورد نظر و اصلح رأی خواهد داد.

شجیع در ادامه افزود: باید به سیاست ها و تصمیم های کلان وزارت ورزش و جوانان اعتماد داشت و اجازه داد دست اندرکاران امر، ورزش را بر اساس صلاح کشور در مسیر پیشرفت و تعالی قرار دهند.

https://dailybulletin.ir/10/01/2022/%d9%88%d8%b2%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88%d8%b1%d8%b2%d8%b4-%d8%a8%d9%87-%d8%af%d9%86%d8%a8%d8%a7%d9%84-%d8%a8%d8%b1%da%af%d8%b2%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d8%aa%db%8c/