رمان «طراحی کودتا»ی حجت بداغی منتشر شد

خبرگزاری مهر:

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات مانیاهنر رمان «طراحی کودتا» نوشته حجت بداغی را با شمارگان ۵۰۰ نسخه، ۲۱۶ صفحه و بهای ۶۲ هزار تومان منتشر کرد.

راوی این رمان تصمیم دارد برای کاری بزرگ کافه‌ای برپا کند. به شکل اتفاقی با دو نفر رفیق می‌شود که او را تا پایان کار همراهی می‌کنند. کار بزرگ طراحی یک کودتا بر علیه تمدن بشر است. و برای این منظور از هفت نفر دعوت به همکاری می‌کند: اوریپید، ژان ژاک روسو، فاکنر، ونگوک، کافکا، صادق هدایت، و مرگ…

در بخشی از این رمان می‌خوانیم: «روزی هم که عیسی صلیب را انتخاب کرد گویا چندان به گردش زمین گرد خود معتقد نبود. البته هم حقق داشت، تا کوپرنیک و گالیله چندین گپلر مانده بود، تازه در ملکوت، گرانش چندان معنایی ندارد. جاذبه در جایی بین سیب آدم و سیب نیوتون به تدریج پدید آمد. پس می‌شود گفت عیسی بن مریم خورشید ماه را از منظری متفاوت از منظر ما می‌دیده. کافیست سال‌های نوری را در مشت بگیری تا ببینی ماه نمی رود خورشید بیاید خورشید برود ماه بیاید. اگر در مرزهای کیهان بایستی و همراه با همه چیز بچرخی دیگر همه چیز به توانایی نور بستگی دارد، یا همه‌اش روز یا همه‌اش شب.»

حجت بداغی، رمان‌نویس، شاعر و منتقد ادبی است. به قلم او پیشتر کتاب‌های «روزهای عنکبوت: حکایت از تار طور تنیدن طهمورث»، «باختر در نزدیکی دشتان»، «من فکر می‌کنم من»، «قطار مردم»، «آشیل صدا» و مجموعه شعرهای «انجیل به روایت عیسی: ایلی! ایلی! لما سبقتنی؟» و «بهای انسان» منتشر شده‌اند.

رمان «طراحی کودتا»ی حجت بداغی منتشر شد