دیپلماسی سردار سلیمانی استقلال و آگاهی‌بخشی بود

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش خبرنگار فرهنگی ایرنا، حسین اکبری روز چهارشنبه در همایش علمی و پژوهشی مکتب حاج قاسم؛ دانشگاه و رسانه که در واحد تهران مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، درباره دیپلماسی مکتب شهید قاسم سلیمانی، اظهار داشت: امروز بحثی به نام دیپلماسی و میدان است و این عبارت باید اصلاح شود، چرا که دو مفهومِ جدا از همه نداریم و میدان، عقبه دیپلماسی است.

وی با بیان اینکه دیپلماسی، پیش بَرَنده اهداف و نتیجه گیری از آن افتخاراتی است که در صحنه آفریده می شود، گفت: تیم ما به عنوان جمهوری اسلامی یک طرف میز و گروه پنج به علاوه یکِ دنیا آن طرف میز مذاکره می نشیند. این موضوع، نشان دهنده قدرت دیپلماسی به معنای ادبیات در روابط بین الملل نیست، بلکه به پشتوانه حضور میدانی است.

معاون دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی ادامه داد: اگر آن عقبه ها و پشتوانه ها نباشد، هیچ دیپلمات توانمندی نمی تواند بهره ای ببرد؛ البته عکس آن هم صادق است، اگر میدان، قوی باشد اما مبانی و اصول جامع، پشت سر آن نباشد آن میدان، کاری از پیش نمی برد.

اکبری خاطرنشان کرد: دیپلماسی حاج قاسم می گوید بر اساس مبانی که داریم به دنبال استقلال و آگاهی بخشی باشیم و تلاش مان به جای اعمال سلطه، این است که کشورهای دست نشانده را برای پی بردن به ارزش های خود به اقناع گری برسانیم.

وی درباره شهید سردار قاسم سلیمانی تاکید کرد: سردار قاسم سلیمانی امروز، اسطوره ای است که مفاهیمی را با رفتار و کردار خود به عنوان مفاهیم نو در جامعه بشری بیان می کند. این مفاهیم پرورش یافته مکتب و اندیشه ای است که هر کسی بخواهد به حاج قاسم اشاره کند باید به اصالت و مبانی آن مکتب که او را تربیت کرده است، برگردد.

معاون دبیرکل مجمع جهانی بیداری اسلامی به این نکته اشاره کرد که باید حاج قاسم را با حاج قاسم مقایسه کرد. سردار شهید قاسم سلیمانی یک مجری خوب بود که توانست بسیاری از ارزش ها و مبانی مکتب را در میدان عمل به اجرا بگذارد و ثابت کند عظمتی که در پی این همه اخلاص، تلاش و کوشش انجام می دهد، ریشه و عقبه ای دارد.

به گفته اکبری، برخی فکر می کردند بعد از امام راحل، مسیر و حرکت انقلاب ممکن است کند یا محدود شود. حتی بر این باور بودند افراد کاریزما با ویژگی های شخصیتی که دارند، حماسه هایی می آفرینند و نقش اسطوره ای دارند اما بعد از آنها مسیر تغییر می کند. ولی بعد از امام راحل، همان مسیر با همان قدرت با زعامت مقام معظم رهبری دنبال می شود و نشان می دهد عَقبه قبل از امام راحل ادامه دارد.

https://dailybulletin.ir/29/12/2021/%d8%af%db%8c%d9%be%d9%84%d9%85%d8%a7%d8%b3%db%8c-%d8%b3%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%b3%d9%84%db%8c%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%82%d9%84%d8%a7%d9%84-%d9%88-%d8%a2%da%af%d8%a7%d9%87/