درخواست سلاجقه برای ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها!

خبرگزاری تسنیم :

– اخبار اجتماعی –

به گزارش خبرنگار محیط زیست خبرگزاری تسنیم ؛ موضوع ادغام سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان جنگل‌ها در برخی مقاطع در کشور مطرح بوده و این موضوع مخالفان و موافقان زیادی داشته است.

اخیرا سلاجقه رئیس سازمان محیط زیست و رئیس دفتر رئیس جمهور خطاب به رئیس سازمان استخدامی کشور خواستار ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها شده اند!

در بخشی از نامه سلاجقه به سید ابراهیم رئیسی آمده است:

یکی از موضوعات مهم و بالمطالبه برای جوامع نخبگان و بدنه کارشناسی کشور که می‌تواند نظر حتی شهروندان غیر همسو را نسبت به دولت مردمی و انقلابی را بسیار مناسب گرداند موضوع ادغام 100 درصدی سازمان جنگل‌ها, مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط زیست کشور در همین جایگاه معاون رئیس جمهور باشد. چنانچه صلاح می‌فرمائید عنوان نیز سازمان محیط زیست و منابع طبیعی باشد.

سازمان محیط زیست ,

در بخشی از نامه غلام حسین اسماعیلی, رئیس دفتر رئیس جمهور به رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور نیز بر موضوع ادغام 100 درصدی سازمان جنگل‌ها, مراتع و آبخیزداری کشور با سازمان حفاظت محیط زیست تاکید شده است.

سازمان محیط زیست ,

مجلس تأسیس وزارتخانه منابع طبیعی و محیط زیست را در دستور کار قرار دهد
پیگیری 410 پروژه فاقد مجوز زیست محیطی در مرکز پژوهش‌های مجلس/ طرح انتقال آب به سمنان به شدت هزینه‌بر است!

 

درخواست سلاجقه برای ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها!