۶ کارگروه تخصصی در سازمان بازرسی تشکیل شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، ذبیح‌الله خدائیان روز پنجشنبه در مراسم افتتاحیه همایش «ارتقای کارآمدی و اثربخشی نظارت و بازرسی در دوره تحول و تعالی» افزود: از حدود یک ماه پیش ۶ کارگروه تخصصی با عناوین «کارگروه بهبود فرآیندها و روش های نظارت و بازرسی»، «کارگروه امور حقوقی و ساماندهی گزارش ها»، «کارگروه هوشمندسازی فرآیندهای سیستمی و نظارت الکترونیک»، «کارگروه بازنگری در نظام ارزیابی و مدیریت عملکرد»، «کارگروه ارتقای نظام برنامه ریزی مسئله محور» و «کارگروه آمایش انسانی، تشکیلات و امور رفاهی» و با حضور مدیران ستادی و صف سازمان تشکیل شد.

وی افزود: در این کارگروه‌های تخصصی برنامه‌های سازمان بازرسی بررسی و پیشنهادهای مدیران برای ارتقای کارآمدی و اثربخشی نظارت و بازرسی در دوره تحول و تعالی اخذ می شود و در نشست عصر، دبیران و روسای کارگروه ها نظرات خود را ارائه می‌کنند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور ابراز امیدواری کرد که جمع بندی و خروجی همایش به عنوان چراغ راهی برای سال آینده سازمان بازرسی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

وی اهداف این همایش را مرور برنامه‌های گذشته سازمان بازرسی، آسیب شناسی و ارائه راهکارهایی برای ارتقاء، کارآمدی و اثربخشی برنامه های سازمان در سال آینده بر شمرد.

عضو شورای عالی قوه قضاییه با اشاره به استفاده از رهنمودهای معاون اول دستگاه قضا در این همایش به لحاظ اینکه ایشان نظارت بر اجرای برنامه‌های قوه قضاییه را بر عهده دارند، تصریح کرد: دکتر مصدق از نظر علمی، حقوقی و فقهی از شخصیت های شاخص و صاحب نظر در قوه قضاییه هستند و اکثر قضات از محضر ایشان بهره برده‌اند و در تمام بخش های قوه قضاییه از تجربیاتی برخوردار هستند. برای ما هم ارزنده است که از نظرات ایشان در تدوین برنامه های سازمان بازرسی استفاده کنیم و این نکات حتما در تدوین برنامه ریزی سال آینده و سال های بعد اعمال خواهد شد.

۶ کارگروه تخصصی در سازمان بازرسی تشکیل شد