وجه فرهنگی جشن بزرگ منتقدان سینمایی ایران پررنگ است

خبرگزاری ایرنا :

ستار اورکی در گفت وگو با خبرنگار موسیقی ایرنا با اشاره به اینکه جایزه جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران یک جایزه مهم در ایران و یا هر کشور صاحب هنر به شمار می‌آید، بیان کرد: تفاوت این جشن با جشن و جشنواره‌های دیگر این است که منتقدان در جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی با نگاهی تخصصی آثار را مورد بررسی قرار می‌دهند اما در مراسم‌های دیگر چند داور با ذهنیت، گرایش و سلایق متفاوت به اجماعی برای انتخاب بهترین آثار می‌رسند.  

وجه فرهنگی جشن بزرگ منتقدان سینمایی ایران پررنگ است

برگزیده یازدهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران برای فیلم ویلایی‌ها ادامه داد: منتقدان کسانی هستند که به صورت موشکافانه یک فیلم را بررسی می‌کنند تا به نتیجه خوبی برسند و باید گفت در این سال‌ها فیلم‌هایی که مورد توجه منتقدان بوده است، به حق و درست مورد قضاوت قرار گرفته‌اند همچنین فیلم‌هایی که توسط منتقدان رد شده است در اکران نیز توفیقی پیدا نکردند و جذب مخاطب نداشتند.

آهنگساز خون شد با اشاره به اینکه جایزه این جشن تاثیر بسزایی روی عملکرد هنرمند دارد، عنوان کرد: زمانی که یک هنرمند جایزه می‌گیرد یعنی کارش زیر ذره‌بین قرار گرفته و دیده شده است به همین دلیل تلاش می‌کند در انتخاب‌های خود دقت کند تا خروجی هنرش مطلوب‌تر و بهتر شود.

اورکی درباره جنبه فرهنگی جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران مطرح کرد: وجه فرهنگی هر جشن و جشنواره‌ای باید برای مخاطبانش قابل لمس و مشهود باشد و با قاطعیت می‌گویم وجه فرهنگی این جشن به دلیل آنکه آثار از فیلتر منتقدان عبور ‌می‌کند، پُررنگ است.

وی افزود: همچنین می‌توان گفت ویژگی دیگر این جشن، جریان‌ساز بودن آن است یعنی جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران همیشه مورد توجه تمام هنرمندان کشور بوده است و حتی جشن‌های دیگر خود را مکلف کرده‌اند که از آن پیروی کنند.

آهنگساز ویلایی‌ها در پایان با اشاره به اینکه جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران از جشن و جشنواره‌های دیگر یک پله بالاتر است، خاطرنشان کرد: مسئولان برگزاری این جشن در طول سیزده دوره تلاش کرده‌اند سطح آن را به لحاظ کیفی حفظ و به گونه‌ای برگزار کنند که شایسته هنرمندانی باشد که قرار است دیده شوند و جایزه بگیرند. همچنین دوستان هیچگاه از منابع رسمی دولتی و اسپانسرهای بعضا مشکوک کمک نگرفته‌اند و باید بگویم حداقل من هیچ نقصان و نقطه منفی در این جشن تاکنون ندیده‌ام.

چهاردهمین جشن بزرگ منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران به دبیری جعفر گودرزی برگزار می شود.

وجه فرهنگی جشن بزرگ منتقدان سینمایی ایران پررنگ است