طرح بهینه افزایش برداشت نفت از میادین

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان– سعید عباسی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت گفت: در ایران جنس مخازن نفتی عمدتا از کربناته است و میزان ضریب بازیافت با انرژی طبیعی خود مخزن اکثرا کمتر از ۲۰ درصد است.

برای افزایش میزان برداشت نفت از روش‌های مختلف می‌توان بهره‌مند شد. مانند تزریق آب، گاز و یا مواد شیمیایی همراه آب به میادین نفتی که بسته به خصوصیات هر میدان و سازگاری‌ با مواد، روش‌های مختلفی استفاده می‌شود. در این روش با تزریق آب در میادین نفتی کربناته، علاوه بر افزایش ضریب برداشت، چالش‌های فرآیندی کاهش می‌یابند.

به گفته عضو هیئت علمی پژوهشگاه صنعت نفت با تغییر در فرمولاسیون و شوری آب، نفت بیشتری از مخازن خارج می‌شود. این فرآیند در نهایت باعث افزایش سازگاری سیال تزریقی و کاهش مشکلات مانند کاهش تشکیل رسوبات خواهد شد.

عباسی گفت: ما توانستیم با تکیه بر توان داخل با استفاده از تکنیک‌های متفاوتی مانند کاهش شوری آب تزریقی در میادین نفتی و تغییرات ترکیب آب منجر به کاهش رسوبات و افزایش اثرپذیری بر سنگ مخزن شویم.

طرح بهینه افزایش برداشت نفت از میادین