بی رقیبی رنگ‌های ضد خوردگی ایرانی در آسیا

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – میثم حاتمی گفت: کشور‌ها این رنگ را از شرکت هایی آلمانی و هلندی با قیمت‌های بالا تهیه و استفاده می‌کردند. شرکت دانش بنیان ما به کمک فناوری نانوتکنولوژی توانسته است تولید این رنگ را بومی سازی کرده و در اختیار شرکت‌های ایرانی قرار دهد.

رنگ‌های ضد خوردگی این شرکت دانش بنیان برای سطوح مسی و آلومینیومی قابل استفاده هستند.

این رنگ‌ها در تهویه و رفع آلودگی‌های زیست محیطی نیز کاربرد دارند.

او گفت: گستره استفاده از این رنگ‌ها در کشور زیاد بود و قیمت آن حدود نصف قیمت نمونه خارجی است. این رنگ‌های ضد خوردگی در حال حاضر در شرکت‌های سراسر کشور استفاده می‌شوند.

https://dailybulletin.ir/19/01/2022/%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d9%82%db%8c%d8%a8%db%8c-%d8%b1%d9%86%da%af%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b6%d8%af-%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2/