گزارش عملکرد ۳ ماهه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از  اداره روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، این مرکز گزارش عملکرد پژوهشی خود در ماه های مهر، آبان و آذر را منتشر کرد.

 در این گزارش فعالیت های پژوهشی مرکز پژوهش های مجلس با تفکیک موضوعی مطالعات و گزارش های موردی، شرکت کارشناسان در جلسات کمیسیون ها، تنظیم پیش نویس طرح ، اظهار نظر کارشناسی درباره طرح ها یا لوایح، پاسخ به درخواست نمایندگان و برگزاری نشست های تخصصی ارائه شده است.

همچنین در این گزارش فعالیت های پژوهشی معاونت ها به تفکیک دفاتر مطالعاتی ذیل معاونت ها هم تشریح شده است.بر اساس این گزارش در ماه های مهر، آبان و آذر امسال ۶۹ مطالعه و گزارش موردی، ۶۶۷ شرکت در جلسات کمیسیون ها، ۷ تنظیم پیش نویس طرح، ۹۱ اظهار نظر کارشناسی درباره طرح ها و یا لوایح، ۱۶۰ پاسخ به درخواست های نمایندگان و ۸۳۵ برگزاری نشست های تخصصی از سوی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی انجام شده است.
 

گزارش عملکرد ۳ ماهه مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شد