تبیین جایگاه قانونی بنیاد مستضعفان در محرومیت زدایی و توسعه زیر بناهای کشور

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از  اداره روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس،بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش های مجلس و پرویز فتاح رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی با یکدیگر دیدار و گفت و گو کردند.در این دیدار طرفین بر گسترش همکاری های دو جانبه با توجه به حوزه های ماموریتی مرکز پژوهش ها و بنیاد مستضعفان تاکید کردند.

در این دیدار فتاح و نگاهداری در زمینه همکاری مشترک در تهیه و تدوین پیش نویس طرح ها و لوایح تقنینی و نظارتی در قالب کمیته های تخصصی دوجانبه مشتمل بر چگونگی تحقق مطالبات و منویات مقام معظم رهبری در رسیدگی و توانمندسازی مناطق محروم کشور و جریان سازی فعالیت جهادی براساس اولویت های مصرح در بیانیه گام دوم به تبادل نظر پرداختند.

همچنین در این دیدار در مورد توسعه راهکارهای قانونی برای تقویت نقش بنیاد در اقتصاد مقاومتی و همچنین بهبود معیشتی مستضعفان و اقشار تهیدست و ارتقاء کمی و کیفی ارائه خدمات برای کمک به توانمند سازی مستضعفان بحث و گفتگو صورت گرفت.ایجاد و تقویت هماهنگی در درک بهتر مسائل و چالش ها و تامین اسناد و اطلاعات تخصصی مورد نیاز ارکان مجلس از محورهای دیگری بود که در این نشست مطرح شد.

تبیین جایگاه قانونی بنیاد مستضعفان در محرومیت زدایی و توسعه زیر بناهای کشور