سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان وارد تهران شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا از روابط عمومی وزارت امور خارجه،مولوی امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان شب گذشته در رأس یک هیئت اقتصادی و سیاسی وارد تهران شد.  

در این هیئت که سرپرستان وزارتخانه‌های اقتصاد و صنعت، تجارت افغانستان و معاونین چندین وزارت خانه اقتصادی نیز حضور دارند قرار است درباره همکاری‌های اقتصادی بین دو کشور مذاکره شود.

جمهوری اسلامی ایران همواره بر ضرورت حفظ روابط اقتصادی و تجاری دو کشور در راستای منافع مردم کشور همسایه خصوصا در شرایط کنونی تاکید دارد.

در جریان این سفر قرار است در موضوعات مختلف اقتصادی و تجاری چون همکاری‌های بانکی، بازارچه‌های مرزی، معدن، تجارت و همکاری‌های ورزشی توافقاتی به عمل آید.

سرپرست وزارت امور خارجه افغانستان وارد تهران شد