رشد ۲۱ درصدی اعتبارات «تأمین آب» در لایحه بودجه ۱۴۰۱

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز شنبه ایرنا از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، معاونت مطالعات زیربنایی این مرکز در گزارشی به بررسی بخش آب در لایحه بودجه سال آینده کشور پرداخت.

این گزارش افزود: فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مشابه سایر بودجه‌های سنواتی، فصل منابع آب (از امور اقتصادی) و فصل آب و فاضلاب (از امور مسکن، عمران شهری و روستایی) است.

معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس تصریح کرد: مجموع اعتبارات فصول مذکور در لایحه معادل ۱۳۶ میلیون و ۲۷۵ هزار و ۳۲۰ ریال (۱۳۶.۲۷۵.۳۲۰) است. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ترتیب حدود ۱/۰ درصد کاهش و ۲۱/۷ درصد رشد داشته‌اند.

این گزارش خاطرنشان کرد: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات مربوط به برنامه‌های تأمین آب و عرضه آب رشد داشته و اعتبارات سایر برنامه‌های ذیل فصل منابع آب، ازجمله برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل و برنامه بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب کاهش داشته است.

در گزارش مرکز پژوهش های مجلس تاکید شده: همچنین در فصل آب و فاضلاب، برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رشد چشمگیری داشته است. از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مرتبط با بخش آب می توان به گام مثبت و قابل تأیید در جهت برقراری حق النظاره منابع آب زیرزمینی که از سال گذشته در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ شده بود، لزوم توجه به اثربخشی طرح های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه جویی واقعی آب، لزوم توجه به چالش های مختلف مربوط به تکمیل و اتمام طرح های توسعه منابع آب در حوضه های آبریز رودخانه های مرزی و مشترک و لزوم توجه به تأمین آب شرب شهرهای دارای تنش اشاره کرد.

رشد ۲۱ درصدی اعتبارات «تأمین آب» در لایحه بودجه ۱۴۰۱