معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ملزم به تنقیح مصوبات مربوط به تخلفات اداری شد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز چهارشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیأت دولت، هیأت وزیران در جلسه مورخ ۸ دی ۱۴۰۰ و در اجرای تکالیف مقرر در قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور، با پیشنهاد معاونت حقوقی رییس‌جمهور مبنی بر تنقیح مصوبات مربوط به تخلفات اداری موافقت کرد.

به موجب مصوبه دولت، معاونت حقوقی رییس‌جمهور موظف است با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور به نحو مقتضی نسبت به نشر و اطلاع‌رسانی متن تنقیح شده مصوبات یاد شده اقدام ‌کند.

شمول این تصویب‌نامه، مصوبات عادی (غیر طبقه‌بندی) هیأت وزیران، کمیسیون‌های موضوع اصل (۱۳۸) قانون اساسی، مقررات مصوب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران و نمایندگان ویژه رییس‌جمهور موضوع اصل (۱۲۷) قانون اساسی، مصرح در تعیین تخلفات و تنبیهات اداری و آیین رسیدگی به آنها (در قلمرو شمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری) تا آذر ماه ۱۴۰۰ است. هر مصوبه مربوط به موضوع و حدود شمول این تصویب نامه که در پیوست‌ها درج نشده، تا هنگام تعیین تکلیف توسط هیأت وزیران (که با فوریت خواهد بود) غیرقابل استناد است.

معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری ملزم به تنقیح مصوبات مربوط به تخلفات اداری شد