خسارت‌های غیرقابل جبرانی در دوران زنگنه به کشور وارد شده است

خبرگزاری ایرنا :

احسان ارکانی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا گفت: تحقیق و تفحص از وزارت نفت در دوره مدیریت هشت ساله زنگنه براین وزارتخانه به دلیل خسارتهای غیرقابل جبرانی است که در آن دوره بر کشور وارد شده است.
وی افزود: مدیریت زنگنه بر این وزارتخانه مهم و کلیدی، کاستی های زیادی داشته است چرا که با اهمال و کوتاهی در انجام وظایف خسارات فراوان مالی و پولی به نظام اقتصادی کشور وارد شده است
وی گفت: مجلس هر چه سریعتر اجرای این تحقیق و تفحص را در دستور کار خود قرار خواهد داد و تا مشخص شدن نتیجه، نمایندگان از مواضع خود عقب نشینی نخواهند کرد تا حقوق عامه مردم احیا شود

خسارت‌های غیرقابل جبرانی در دوران زنگنه به کشور وارد شده است