امیرعبداللهیان: صهیونیسم جایی در آینده جهان ندارد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، حسین امیرعبداللهیان در حساب توئیتری خود درباره اظهارات وزیر خارجه رژیم صهیونیستی نوشت: اظهارات آشفته وزیر خارجه رژیم جعلی اسراییل در قبال ملت بزرگ ایران، مصداق این ضرب المثل معروف ایرانیست که «شتر در خواب بیند پنبه دانه، گهی لپ لپ خورد گه دانه دانه».

وزیر امور خارجه کشورمان در ادامه این توئیت آورده است: با اقتدار و عقلانیت از حقوق، منافع وپیشرفت ملت دفاع می کنیم. صهیونیسم جایی در آینده جهان ندارد.

https://dailybulletin.ir/04/01/2022/%d8%a7%d9%85%db%8c%d8%b1%d8%b9%d8%a8%d8%af%d8%a7%d9%84%d9%84%d9%87%db%8c%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%ac%d8%a7%db%8c%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a2%db%8c%d9%86%d8%af/