دولت اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) را اصلاح کرد

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش ایرنا، هیات وزیران در جلسه عصر یکشنبه خود، به پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و به‌منظور تأمین نظر شورای نگهبان، با اصلاح اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) موافقت کرد.

به موجب اصلاح اساسنامه فوق، اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت از بین افراد مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، مورد وثوق و امانتدار برای مدت سه سال انتخاب می‌شوند.

همچنین مدیرعامل می‌تواند بخشی از اختیارات خود را به تشخیص و مسئولیت خود به هر یک از مدیران یا کارمندان مسلمان، مؤمن، متعهد، متخصص، مورد وثوق و امانتدار شرکت تفویض کند.

دولت اساسنامه شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) را اصلاح کرد