تزریق ۴۷۱ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان – تا کنون ۶۰ میلیون و ۴۳۵ هزار و ۳ نفر دوز اول، ۵۳ میلیون و ۴۲۰ هزار و ۳۰۵ نفر دوز دوم و ۱۳ میلیون و ۸۳۲ هزار و ۵۰۰ نفر، دوز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند و مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ۱۲۷ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۸۰۸ دوز رسید.

در شبانه روز گذشته ۴۷۱ هزار و ۳۸ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

https://dailybulletin.ir/20/01/2022/%d8%aa%d8%b2%d8%b1%db%8c%d9%82-%db%b4%db%b7%db%b1-%d9%87%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d8%af%d9%88%d8%b2-%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%a9%d8%b1%d9%88%d9%86%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%b4%d8%a8%d8%a7%d9%86%d9%87/