حمایت از ۱۷ طرح فناورانه حوزه انرژی با اعتبار ۱۳۸ میلیارد تومانی

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز سه شنبه گروه علم وآموزش ایرنا، با گسترش بحران جهانی انرژی در دهه‌های اخیر، توجه به این حوزه، اهمیتی روزافزون یافته است. محدودیت و پایان‌پذیری سوخت‌های فسیلی از یک سو و پیامدهای زیست‌محیطی استفاده بی‌رویه از چنین منابع ارزشمندی، تلاش در جهت یافتن منابع انرژی نو و تجدیدپذیر را ضروری می‌کند.

بنابراین ضرورت توسعه و بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در سند چشم‌انداز توسعه کشور در افق ۱۴۰۴ و همچنین برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور در برنامه ششم مورد توجه و تاکید قرار گرفته است، ناظر به همین ضرورت، معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری تلاش می‌کند راه را برای ورود نوآوری‌ها به حوزه انرژی با ایجاد بستری برای به کار بستن قابلیت‌های فناورانه در نقاط کلیدی زنجیره ارزش این صنعت هموار کند.

مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری با هدف تحقق اهداف این معاونت اقدام به شناسایی و حمایت از طرح‌های فناورانه این حوزه در بخش‌های اصلی انرژی فسیلی، انرژی‌های نو و تجدیدپذیر و برق و نیروگاه کرده است.

به گزارش معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، بررسی‌ها نشان می‌دهد از مجموع ۱۷ طرح حمایت‌شده از زمان آغاز کار مرکز طرح‌های کلان ملی فناوری، تمامی آنها در باره زمانی سال‌های ۱۳۹۲ الی ۱۴۰۰ مورد حمایت قرار گرفته‌اند. در مجموع حدود ۱۳۸ میلیارد تومان اعتبار به منظور حمایت از طرح‌ها مصوب شده که از این میزان، رقمی در حدود ۳۸ میلیارد تومان سهم معاونت علمی بوده است، همچنین حسب پیشرفت پروژه  و شاخص‌های کلیدی عملکرد تعیین‌شده، تاکنون اعتباری حدود ۱۷ میلیارد تومان از سهم معاونت پرداخت شده است.

تحلیل‌ها بیانگر آن است از مجموع ۱۷ طرح حمایت‌شده، بخش انرژی فسیلی با تعداد ۱۰ طرح، بیشترین تعداد طرح‌های مورد حمایت را به خود اختصاص داده است. همچنین بررسی نسبت توزیع ریالی طرح‌ها از مجموع ۱۳۸ میلیارد تومان اعتبار مصوب، بخش انرژی فسیلی با رقمی در حدود ۱۰۸ میلیارد تومان، بیشترین میزان ریالی حمایت را به خود اختصاص داده است.

حمایت از ۱۷ طرح فناورانه حوزه انرژی با اعتبار ۱۳۸ میلیارد تومانی