اذعان صهیونیست‌ها به استفاده از جاسوس افزار پگاسوس علیه ساکنان اراضی اشغالی

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان– آویخای مندلبلیت استفاده پلیس اسرائیل از نرم افزار (جاسوسی) پگاسوس به منظور ردیابی تلفن همراه ساکنان اراضی اشغالی را تایید کرد.

مندلبلیت همچنین تایید کرد نتایج تحقیقات نشان می‌دهد استفاده پلیس از نرم افزار پگاسوس قانونی بوده است.

به گزارش پایگاه خبری عکا، وی همچنین از تلاش  پلیس اسرائیل برای تصویب قانونی خبر داد که اختیارات آن را برای ردیابی و هک تلفن‌های مشکوک افزایش می‌دهد.

از سوی دیگر گلعاد کاریو، رئیس کمیسیون قانون اساسی کنست (پارلمان رژیم صهیونیستی) اعلام کرد استفاده پلیس از نرم افزار پگاسوس باید بررسی شود حتی اگر دستور قضایی این اجازه را به ماموران پلیس برای انجام این کار داده باشد. گلعاد کاریو در مصاحبه با شبکه کان  بر ضرورت اصلاح قانون استراق سمع و تطبیق آن با واقعیت‌ها و حقایق فعلی تاکید کرد.

شرکت صهیونیستی NSO که در عرصه ارائه جاسوس افزار پگاسوس فعالیت دارد با مخالفت‌های گسترده‌ای در کشور‌های غربی به ویژه در آمریکا، که آن را در لیست سیاه خود قرار داده ، مواجه است. متعاقباً این شرکت با نفتالی بنت، نخست وزیر رژیم صهیونیستی و سایر وزرا تماس گرفت و از آن‌ها برای حذف نام این شرکت از لیست سیاه درخواست کمک کرد.

https://dailybulletin.ir/23/01/2022/%d8%a7%d8%b0%d8%b9%d8%a7%d9%86-%d8%b5%d9%87%db%8c%d9%88%d9%86%db%8c%d8%b3%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7-%d8%a8%d9%87-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d8%a7%d8%b3%d9%88%d8%b3/