سه نماد فرابورسی از تابلو زرد بازار پایه به تابلو نارنجی منتقل شدند

خبرگزاری تسنیم :

– اخبار اقتصادی –

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، مدیر نظارت بر ناشران بازار پایه فرابورس با انتشار اطلاعیه‌ای در خصوص طبقه بندی شرکت های درج شده در تابلوهای پایه زرد، نارنجی و قرمز بازار پایه اعلام کرد: در راستای اجرای دستورالعمل پذیرش، عرضه و نقل و انتقال اوراق بهادار در فرابورس و اصلاحیه های بعدی و مصوبه 29 دی کمیته درج شرکت فرابورس، طبقه بندی شرکت های درج شده در بازار پایه در قالب تابلوهای زرد، نارنجی و قرمز صورت گرفت.

بر این اساس فهرست شرکتهای انتقالی به تابلوی پایه نارنجی شامل شرکتهای صنایع بسته بندی ایران با نماد “فبیرا”، گروه صنعتی ناب با نماد “غناب” و ماشین سازی نیرو محرکه با نماد “تمحرکه” می‌باشد.

این گزارش می‌افزاید: طبقه بندی ناشر، نافی تکالیف و مسئولیت ها در قبال الزامات قانونی و مقررات مربوطه از جمله قانون بازار اوراق بهادار قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید نیست. زمان توقف نمادها در تابلو پایه زرد و بازگشایی آنها در تابلو نارنجی توسط مدیر عملیات بازار فرابورس اطلاع‌رسانی خواهد شد.

https://dailybulletin.ir/22/01/2022/%d8%b3%d9%87-%d9%86%d9%85%d8%a7%d8%af-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d8%a8%d9%88%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%84%d9%88-%d8%b2%d8%b1%d8%af-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7%d8%b1-%d9%be%d8%a7%db%8c/