دستور وزیر کار بر حل فوری مشکلات مراجعه‌کنندگان تامین اجتماعی

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش چهارشنبه شب ایرنا از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، « حجت الله عبدالملکی» در این بازدید هماهنگ نشده با چند مراجعه‌کننده در شعبه مذکور گفت‌و گو و از نحوه برخورد کارمندان و نوع خدمات ارائه شده کسب اطلاع کرد. 

وی با کارکنان شعبه ۲۲ تامکین اجتماعی نیز گفت وگو کرد و از نزدیک و حضور در جریان مشکلات و مسائل آن‌ها قرار گرفت.

مشکلات ساختمان این شعبه به دلیل فرسودگی، رسیدگی به موارد مرتبط با قرارداد کارمندان، مشکلات زنان باردار، مستمری‌بگیران و…از جمله موضوعاتی بود که با وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی در میان گذاشته شد.

https://dailybulletin.ir/20/01/2022/%d8%af%d8%b3%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d9%88%d8%b2%db%8c%d8%b1-%da%a9%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b1-%d8%ad%d9%84-%d9%81%d9%88%d8%b1%db%8c-%d9%85%d8%b4%da%a9%d9%84%d8%a7%d8%aa-%d9%85%d8%b1%d8%a7%d8%ac%d8%b9%d9%87/