فروش ۴۶۱ میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی

خبرگزاری ایرنا :

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا، بانک مرکزی نتیجه بیست و هشتمین حراج اوراق بدهی که امروز برگزار شد را منتشر کرد.

در این حراج یک بانک و موسسه اعتباری غیربانکی شرکت کرد. براساس این گزارش ارزش اوراق فروش رفته به خریداران حقیقی و حقوقی در بازار سرمایه ۴۶۱ میلیارد ریال بود.

حراج بیست و نهم اوراق نیز سه شنبه پنجم بهمن ماه ۱۴۰۰ برگزار می‌شود.

اوراق عرضه شده در حراج بیست و نهم مرابحه عام، کوپن‌دار و با تواتر پرداخت سود ۶ ماهه است.

سفارش بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در حراج بیست و نهم از طریق سامانه بازار بین بانکی ارسال خواهد شد. مهلت ارسال سفارش‌ها نیز تا ساعت ۱۲ روز یکشنبه سوم بهمن ماه خواهد بود. 

در این حراج آراد ۹۴ با سررسید آبان ماه ۱۴۰۳ و نرخ سود اسمی سالیانه ۱۷ درصد و به قیمت هر ورقه یک میلیون ریال خواهد بود. مبلغ عرضه ۱۶ هزار میلیارد ریال خواهد بود. 

آراد ۹۶ با سررسید تیرماه ۱۴۰۳ و نرخ سود اسمی سالیانه ۱۷ درصد و به قیمت هر ورقه یک میلیون ریال خواهد بود. مبلغ عرضه ۴۱ هزار میلیارد ریال خواهد بود. حداقل حجم سفارش ۵۰۰ هزار ورقه است.

وزارت امور اقتصادی و دارایی الزامی به پذیرش همه پیشنهادات دریافتی یا فروش تمام اوراق عرضه‌شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت‌شده را به منظور تصمیم‌گیری به آن وزارتخانه ارسال و وزارتخانه مزبور نسبت به تعیین سفارش‌های برنده اقدام می‌کند.

در نهایت، عرضه اوراق به تمامی برندگان انجام می شود. بانک مرکزی بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین‌ زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش‌رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.

فروش ۴۶۱ میلیارد ریال اوراق بدهی دولتی