آمادگی همکاری بین‌المللی برای ارتقای ساخت نهضت ملی مسکن وجود دارد

خبرگزاری ایرنا :

«محمود محمودزاده» روز سه‌شنبه در گفت‌و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا در پاسخ به این سوال که بلژیکی ها برای مشارکت در طرح جهش مسکن اعلام آمادگی کردند و در این زمینه تصمیم وزارت راه و شهرسازی چیست، افزود: تاکنون معاونت مسکن مذاکرات مستقیم با بلژیک نداشته است، اما با هدف ورود فناوری ساخت و کمک به ارتقای فنی حوزه ساختان این آمادگی وجود دارد.

وی گفت: در طرح نهضت ملی مسکن زمینه همکاری مشترک با هر کشوری که امکان فعالیت ساختمانی داشته باشد و منجر به افزایش کیفیت در صنعت ساختمان ایران شود، وجود دارد و همکاری بین‌المللی قابلیت بررسی خواهد داشت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی بیان‌داشت: در عین حال ساخت نهضت ملی مسکن متوقف نشده ساخت و سازها و پروژه‌ها فعال است و اگر در این مسیر به جمع بندی با کشوری برای انتقال فناوری و ارتقای ساخت و ساز برسیم، وارد طرح خواهند شد.

به‌تازگی یک عضو اتاق مشترک ایران و بلژیک به ایرنا گفت: در صورتی که دولت ایران نظر به ورود فناوری‌های نوین و پیشرفته از شرکت‌های اروپایی داشته باشد، همه تلاش خود را در این خصوص به عمل خواهیم آورد تا در طرح جهش مسکن مشارکت کنیم.

«واهیک شاهینیان» با اشاره به اعلام آمادگی صنایع ساختمانی بلژیک برای حضور در بازار مسکن ایران، اظهار داشت: حضور صنایع ساختمانی بلژیک در بازار ایران به سال ۱۳۸۶ برمی‌گردد که با شرکت در سمینار «ساختمان‌سازی به روش‌های صنعتی ایران – بلژیک» با حضور سفیر وقت بلژیک در ایران انجام شد و هم‌زمان با آغاز کار طرح مسکن مهر در ایران بود.

آمادگی همکاری بین‌المللی برای ارتقای ساخت نهضت ملی مسکن وجود دارد