رشد اقتصادی ایران ۳.۱ درصد/ قیمت خانه پایین می‌آید؟/ ایربگ‌های بازنشده کار دست وزیر داد

باشگاه خبرنگاران جوان :

باشگاه خبرنگاران جوان ـ مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه ۲۷ دی ماه به بیان مسائلی همچون رشد اقتصادی ایران ۳.۱ درصد، ایربگ های بازنشده کار دست وزیر داد، اجاره بهای مسکن سوار بر قطار سرعت، قیمت خانه پایین می آید؟، تمهید جدید دولت برای جبران کسری بودجه، می پردازد.

تصاویر صفحه نخست روزنامه های اقتصادی امروز به شرح زیر است:

 

رشد اقتصادی ایران ۳.۱ درصد/ قیمت خانه پایین می آید؟/ ایربگ‌های بازنشده کار دست وزیر داد

رشد اقتصادی ایران ۳.۱ درصد/ قیمت خانه پایین می آید؟/ ایربگ‌های بازنشده کار دست وزیر داد

رشد اقتصادی ایران ۳.۱ درصد/ قیمت خانه پایین می آید؟/ ایربگ‌های بازنشده کار دست وزیر داد

رشد اقتصادی ایران ۳.۱ درصد/ قیمت خانه پایین می آید؟/ ایربگ‌های بازنشده کار دست وزیر داد

رشد اقتصادی ایران ۳.۱ درصد/ قیمت خانه پایین می آید؟/ ایربگ‌های بازنشده کار دست وزیر داد

رشد اقتصادی ایران ۳.۱ درصد/ قیمت خانه پایین می آید؟/ ایربگ‌های بازنشده کار دست وزیر داد

رشد اقتصادی ایران ۳.۱ درصد/ قیمت خانه پایین می آید؟/ ایربگ‌های بازنشده کار دست وزیر داد

رشد اقتصادی ایران ۳.۱ درصد/ قیمت خانه پایین می آید؟/ ایربگ‌های بازنشده کار دست وزیر داد

رشد اقتصادی ایران ۳.۱ درصد/ قیمت خانه پایین می آید؟/ ایربگ‌های بازنشده کار دست وزیر داد

 

https://dailybulletin.ir/17/01/2022/%d8%b1%d8%b4%d8%af-%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86-%db%b3-%db%b1-%d8%af%d8%b1%d8%b5%d8%af-%d9%82%db%8c%d9%85%d8%aa-%d8%ae%d8%a7%d9%86%d9%87-%d9%be%d8%a7/