عوامل تعرض به پاسگاه دریابانی در بندرخمیر دستگیر شدند

خبرگزاری ایرنا :

مجتبی قهرمانی روز شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌ها  افزود: متهمان دستگیر شده سه نفر می باشند و در بازجویی های فنی و تخصصی، به آتش زدن “یک دستگاه کانکس در ورودی پاسگاه دریابانی بندرخمیر اعتراف کردند.
وی خاطرنشان کرد: تحقیقات از متهمان برای شناسایی و دستگیری دیگر همدستانشان ادامه دارد که نتیجه آن  اطلاع رسانی خواهد شد.
رییس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین تاکید کرد: افرادی که در مقابل مأموران انتظامی تمرد کنند یا به اماکن و خودروهای آن‌ها خسارت بزنند، با برخورد قاطع و بدون اغماض دستگاه قضایی مواجه خواهند شد. 

https://dailybulletin.ir/22/01/2022/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d8%aa%d8%b9%d8%b1%d8%b6-%d8%a8%d9%87-%d9%be%d8%a7%d8%b3%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%d8%a8%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1%d8%ae/