خرم‌آباد هم بالاخره برفی شد

خبرگزاری مهر:


دریافت
23 MB

به گزارش خبرنگار مهر، بارش خفیف برف در حالی شهر خرم‌آباد را در برگرفته که در روستاهای اطراف زمین هم سفیدپوش شده است.

https://dailybulletin.ir/21/01/2022/%d8%ae%d8%b1%d9%85%e2%80%8c%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af-%d9%87%d9%85-%d8%a8%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%ae%d8%b1%d9%87-%d8%a8%d8%b1%d9%81%db%8c-%d8%b4%d8%af/